Vaste planten

Vaste planten zijn kruidachtige gewassen, waarvan het bovengronds gedeelte elk jaar helemaal afsterft, terwijl de wortels en de groeipunten in leven blijven. De pollen worden dus elk jaar groter, maar de planten worden niet elk jaar hoger, omdat ze telkens opnieuw moeten beginnen. Het sortiment vaste planten is zeer uitgebreid. Met alle tinten mee komen we al gauw op zo’n 5 à 6000 verschillende planten die we voor tuinbeplanting kunnen gebruiken. Er zijn rotsplanten, die merendeels op zonnige droge plaatsen willen staan, maar ook moerasplanten, die het hele jaar door met hun wortels in de nattigheid kunnen zitten. Ook waterplanten, zoals lelies, behoren tot de vaste planten. Het gewone gazongras, maar ook de siergrassen en zelfs enkele gewassen uit de groente- en kruidentuin (bijv. rabarber) zijn vaste planten.